Imię i nazwisko, nie może pozostać puste

Celem testu jest określenie
Państwa poziomu językowego.

Aby test był miarodajny, a jego wynik odzwierciedlał rzeczywistą znajomość języka angielskiego powinien być rozwiązany uczciwie.


· Test składa się z 60 pytań i zajmie około 15 minut.

· Czas trwania testu jest ograniczony.

· Każde pytanie ma tylko 1 prawidłową odpowiedź.

· Kiedy pytania staną się zbyt trudne należy zakończyć test.

· Jeśli nie znacie Państwo odpowiedzi proszę przejść do następnego pytania.
Wybór odpowiedzi na 'chybił trafił' spowoduje zafałszowanie wyniku testu, co w rezultacie może skutkować błędnym przydzieleniem Państwa do grupy.

POWODZENIA!
Zespół Open Education Group


Twoje dane:

   Imię i nazwisko, nie może pozostać puste
   Imię i nazwisko, nie może pozostać puste
Rozpocznij test
Rozpocznij test
zakończ test

Twój wynik:

OpenEducation Group Sp. z o.o.
Realizacja: Agencja Reklamowa SilverFox.pl